5 พุทธศาสนวัตถุสำคัญ ของประเทศพม่า 

 
1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง


ภาพโดย Andre Lettau ; en.wikipedia.org
 
2.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิโกน
 

ภาพโดย Gerd Eichmann ; en.wikipedia.org
 
3.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ
 

ภาพโดย Vera & Jean-Christophe from Europe ; en.wikipedia.org
 
4.พระธาตุไจทีโย
 

ภาพโดย Andre Lettau ; en.wikipedia.org
 

 
5.พระมหามัยมุณี
 
Mahamuni Image.JPG
ภาพโดย Wagaung at English Wikipedia ; en.wikipedia.org